Radiant Casanova

2012
Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm


 • Ansicht rc

  2012
  Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
  170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm

 • Ansicht rc

  2012
  Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
  170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm

 • Ansicht rc

  2012
  Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
  170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm

 • Ansicht rc

  2012
  Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
  170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm

 • Ansicht rc

  2012
  Plexiglas, Holz, Kupfer, Bücher
  170 x 110 cm, Ø Podest 113 cm